บทพิสูจน์สมรรถนะ ASIA CROSS COUNTRY RALLY 2023 | 13-19 สิงหาคม 2566 ไทย-ลาว